b552129646f043cbd33f2432b9f3b7c7Njiž avljom kadaj te bešel, bešavas maj igen dur. Samas bijandjom ko jekh cikno gav paš ko Bartva. Dakero familija, mek šoha na bešenas andro cerhy. Alje, dadeskero familija bešenas andre verdana. Sas amen duj verdana, alje akana bešen imar trijandupandž berš andro gav.

Andral adadjivesutno dživipen, pačav hoj hin phares te phirel sako djives. Mišljinav… kamav pale te avel ternji, hoj te čhinaven droma…

Pačav hoj hin phares te bešenas djives pre djiveseste… te bešenas andro čoripen…alje, bijal lende some korkori (bijal le grajen the le Řoma the bijal mri familija…) Na džanav so som te kerel… našti avas pale. Našti džav pal o drom. Našti sikljuvav…

bo mušinav te kerel butji.

So kerdjom?

Čačimastar barimangi kajso sim řomnji, the zurales som baxtali kaj bijandjilem ande‘kh traditionalni familija. Alje, ma patjan le phurenge ka na phenen, “tu našti aves řomni thaj džas ande škola, univerziteta!“  Amen šaj avas řomni thaj šaj keras savi butji amen kamas.

Kamav te džav khere. Kamav te dromarel, alje keci džene mek phiren le verdanenca? Njikas na džanav.