FrantishekBabo, miri babo,
pre soste mišlines
pro vadocis bešes
o šero tele mukhes.

Ma dumin, ma mišlin
so tuke olestar
sako peske dživel
peskere šerestar.

O papus lavutaris
the o chartas sas
tu leske phurdehas
zajdica pro dumo
gav gavestar phirehas
chanla bikanahas

Vaš o chanla love
vaš o love maro
mi chan o čhavore
bo tuke len pharo.